จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ปลายเดือนตุลาคมนี้
ภายหลังจากที่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 36 จังหวัด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับมอบนโยบายและรับทราบภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 36 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2556 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้านการบริหารจัดการน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยแบ่งโครงการออกเป็นโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 6,953,000 บาท ได้แก่ โครงการขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำห้วยช้างน้อย หมู่ที่ 1 บ้านออน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โครงการขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำสาธารณะ พระธาตุสันกู่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโจ้ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำสาธารณะ ห้วยบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 3 บ้านจอมคีรี ตำบล ปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้ โครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม ใช้โครงสร้างปี 2556 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 3,896,000 บาท ได้แก่ โครงการขุดลอกลำน้ำแม่ป๋าม หมู่ที่ 1 บ้านออน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 12 เชื่อม บ้านปะ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 
14 ตุลาคม 2556 , 13:43 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่