รายงานพิเศษ ย้อนรอยไหมใต้ร่มพระบารมี

  
     รายงานพิเศษ โครงการ ย้อนรอยไหมใต้ร่มพระบารมี แนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการฟื้นฟูผ้าไหมสันกำแพงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในยุคที่ผ้าไหมก้าวสู่ความเป็นสากล ไม่จำกัดขอบเขตการใช้ผ้าไหม ผ้าไหมจึงถูกดัดแปลง ออกแบบ ตัดเย็บ ให้สวยงามและทันยุคสมัยมากขึ้น ในครั้งที่งานหัตถกรรมผ้าทอเกือบสูญหายไป พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงสนับสนุน และฟื้นชีวิตผ้าทอให้กลับคืนมาอีกครั้ง โดยทรงใช้ผ้าไหมในชุดฉลองพระองค์ในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะประทับอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ พระองค์ได้ทรงนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ และได้ทรงผลักดันให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
นางพัฒนา สีหะวงษ์ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนอำเภอสันกำแพง เล่าว่า แต่ก่อนอำเภอสันกำแพง มีชื่อเสียงมากเรื่องผ้าไหมดี มีคุณภาพ แต่ได้เลือนหายไปในยุคหนึ่ง ปัจจุบัน ได้เริ่มรื้อฟื้น ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยนายอนันต์ สุคันธรส ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอสันกำแพง ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับผ้าไหมสันกำแพงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ พระองค์ให้ทรงรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ ให้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ จัดเสวนาหัวข้อ เรียงร้อย รอยไหม สานใย สันกำแพง และนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพงไปวางจำหน่าย ณ ข่วงสันกำแพง เพื่อรื้อฟื้นให้รุ่งเรืองเช่นหลายสิบปีก่อนที่เคยเป็นมา
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่มีความพร้อมและมีการเตรียมตัวในการมีส่วนร่วมฟื้นฟูผ้าไหมสันกำแพง ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน มีความกังวลว่า มรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมจะสูญหายไป แม้อายุ 80 ปี ก็ยังมีใจที่จะสอนเด็กรุ่นหลัง เพราะอยากให้สืบทอด มีการต่อยอดนำไปสอนในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ด้วย โดยเอกลักษณ์ของผ้าไหมสันกำแพง คือ ไหมเส้นเล็ก น้ำหนักเบา นุ่ม มีลวดลายเป็นแนวขวาง แต่ก่อน มีลาย 7 วัน เรียกว่า เชิง 7 วัน และลายพีระ ผ้าไหมสีฟ้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สีสันไม่ฉูดฉาดมากเพราะย้อมสีธรรมชาติ แต่ปัจจุบันเมื่อวิทยาศาสตร์เข้ามามีการผสมผสานสีต่างๆ ทำให้มีสีสันฉูดฉาดมากขึ้น แต่ยังคงเอกลักษณ์ และความสวยงามไว้เช่นเดิม
ความสำเร็จจากการจัดเวทีเสวนา หัวข้อ เรียงร้อย รอยไหม สานใย สันกำแพง อำเภอสันกำแพงและภาคีที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดโครงการย้อนรอยไหมใต้ร่มพระบารมีขึ้น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลสันกำแพง เพื่อเดินตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการฟื้นชีวิตผ้าไหมสันกำแพงให้กลับคืนมาอีกครั้ง นอกจาก จะเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนแล้ว เหนือสิ่งอื่นใด คือ การอนุรักษ์ไว้ ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นับวันจะถูกแทนที่ด้วยความทันสมัย เมื่อปฏิเสธความเจริญนั้นไม่ได้ การผสมผสานระหว่างความทันสมัย เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และภูมิปัญญา จึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นทางรอด ของมรดกทางวัฒนธรรมไทยอีกหลายอย่างที่กำลังจะสูญหายไป ให้ฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
 
14 ตุลาคม 2556 , 16:11 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่