สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ระบุ พบผู้ป่วยโรคด่างขาวที่อำเภอจอมทองจำนวนมาก

  
     สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ระบุ พบผู้ป่วยโรคด่างขาวที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนมาก จากการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจรักษา ถือว่าสูงเป็น 7 เท่าของอุบัติการณ์โรคด่างขาวในประชากรทั่วไป
นายแพทย์โกวิท คัมภีรภาพ หัวหน้ากลุ่มงานโรคติดเชื้อ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ได้มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยในชนบททั่วประเทศทุก 3 เดือน และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปยังโรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนัง จำนวน 235 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นโรคผิวหนังอักเสบและโรคผิวหนังติดเชื้อ และเป็นที่น่าสังเกตว่า พบผู้ป่วยเป็นโรคด่างขาวตามมือและเท้า จำนวน 17 ราย คิดเป็นอุบัติการณ์ร้อยละ 7.23 ของผู้ป่วยที่มารับการตรวจ ถือว่าสูงเป็น 7 เท่าของอุบัติการณ์โรคด่างขาวในประชากรทั่วไป ผู้ป่วยโรคด่างขาวทุกรายที่ตรวจพบเป็นเกษตรกร ให้ประวัติว่าเริ่มเป็นโรคด่างขาวหลังจากไปเก็บเกี่ยวและสัมผัสผลผลิตการเกษตรที่เพิ่งพ่นยาฆ่าแมลง เช่น ผัก ผลไม้ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของผู้บริโภคและเกษตรกร ยาฆ่าแมลงจะถูกดูดซึมผ่านผิวหนังเข้าไปทำลายเซลล์ที่สร้างเม็ดสี ทำให้เป็นโรคด่างขาวได้อย่างถาวร ซึ่งจากการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ ยังไม่พบโรคด่างขาวเท่ากับที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
โรคด่างขาว เป็นภาวะที่เซลล์สร้างเม็ดสีหรือเมลาโนไซต์ถูกทำลาย จะพบในคนผิวคล้ำมากกว่าคนผิวขาว รอยโรคจะปรากฏเองโดยไม่มีอาการ ลักษณะที่ขึ้นใหม่ๆ จะเป็นสีขาวจางเหมือนเกลื้อน เมื่อเป็นนานเข้าจึงเห็นเป็นสีขาวขอบชัดเจน มีรูปร่างกลมหรือรี หรือเป็นทางยาวตามแนวของเส้นประสาท พบได้บ่อยที่ใบหน้า มือ เท้า และผิวหนังเหนือข้อ รอยดังกล่าวมีขนาดตั้งแต่จุดเล็กๆ ถึงขนาดใหญ่ ปกคลุมได้เกือบทั่วร่างกาย เป็นโรคที่รักษาให้หายยาก แต่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
15 ตุลาคม 2556 , 16:38 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่