ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ รณรงค์วันล้างมือโลก

  
     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ รณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ล้างมือให้ถูกต้องครบ 7 ขั้นตอน เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
นางสาวนิตยา เลิศมัลลิกาพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนล้างมือให้ถูกต้อง 7 ขั้นตอน ในวันล้างมือโลก วันที่ 15 ตุลาคม ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค สร้างพฤติกรรมการล้างมือให้เป็นวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี โดยปัจจุบันโรคติดต่อหลายชนิดเกิดขึ้นใหม่ ทำให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคมากขึ้น โรคติดต่อหลายโรคมีมือเป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะโรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร โรคที่ติดต่อจากการสัมผัสโดยตรง และการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ การล้างมือด้วยน้ำกับสบู่อย่างถูกวิธีจะช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ถึงร้อยละ 50 และจากโรคปอดบวมได้ประมาณร้อยละ 25
ขณะที่ ดร.นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ได้แนะนำขั้นตอนการล้างมือ 7 ขั้นตอนง่ายๆ เป็นกลอนและเปรียบเทียบการล้างมือเป็นอาหารว่า เพื่อให้ประชาชน มีสุขภาพดี จำไว้นะ เรื่องล้างมือ อย่างถ้วนถี่ โรตีคว่ำ โรตีหงาย ขนมเส้นมี ขนมครกนี้ ถูรอบนิ้ว หมุนโดยพลัน อีกขนมจีน ซาลาเปา และโดนัท จำได้ชัด ถูปลายนิ้ว และกำปั้น ขั้นสุดท้าย ถูรอบ ข้อมือพลัน โดนัทนั้น ท่านสอน จำง่ายเอย
 
15 ตุลาคม 2556 , 16:50 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่