เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ยื่นหนังสือส่งต่อถึงนายกรัฐมนตรี

  
     เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เข้ายื่นหนังสือถึงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อถึงนายกรัฐมนตรี กรณี นิตยสารฉบับหนึ่ง ลงข้อความดูหมิ่นชาวกะเหรี่ยง
นายไวยิ่ง ทองบือ ที่ปรึกษาเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามที่นิตยสารฉบับหนึ่งลงบทสัมภาษณ์ ข้อความตอนหนึ่งว่า พวกที่ทำธุรกิจ โดยแสวงหากำไรเป็นที่ตั้งและยืมมือคนอื่นในการผลิตสินค้า เราเรียกว่า กะเหรี่ยง พวกนี้อยู่ได้ไม่นานก็ต้องล้มละลายตายไปในที่สุด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ชาวกะเหรี่ยงและชนเผ่าพื้นเมือง สร้างความไม่พอใจต่อพี่น้องกะเหรี่ยงในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มสังคมออนไลน์ที่ได้มีการโต้กลับหลังจากข้อความได้ถูกโพสต์ลงในเฟสบุ๊ค ต่อมาทางบรรณาธิการนิตยสารดังกล่าวและผู้ถูกสัมภาษณ์ ได้ทำหนังสือขอโทษเพื่อแสดงความเสียใจ และน้อมรับผิดแล้วนั้น ทางกลุ่มกะเหรี่ยงได้ให้อภัยในฐานะเป็นคนไทยด้วยกัน แต่กรณีที่เกิดขึ้นได้สะท้อนว่า สังคมจำนวนหนึ่งยังมีความเข้าใจและทัศนคติที่ผิดและเป็นด้านลบต่อคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง จึงขอเรียกร้องให้บรรณาธิการตีพิมพ์จดหมายขอโทษลงในนิตยสารดังกล่าว ในฉบับต่อไป ขอความร่วมมือสื่อสาธารณะช่วยสร้างความเข้าใจต่อสังคมที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพี่น้องชาวกะเหรี่ยงและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ โดยให้ใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นกรณีตัวอย่าง ขอให้กระทรวงวัฒนธรรม กำกับดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย และขอเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตรว่าด้วยพหุวัฒนธรรม ในการเรียนการสอนให้เยาวชนไทย เคารพคุณค่าและศักดิศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกัน
ในการนี้ กลุ่มเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้ยื่นหนังสือผ่านนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ส่งเรื่องต่อไปยังนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต่อไป
 
15 ตุลาคม 2556 , 17:01 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่