จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว ปี 2556

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมมาตรการและเตรียมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว ปี 2556 ซึ่งคาดว่าสภาพอากาศจะหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา
จากการคาดหมายลักษณะอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ที่คาดว่าฤดูหนาวของภาคเหนือจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งปีนี้จะหนาวเย็นกว่าปีที่แล้ว จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ได้แก่ ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2557 สำรวจข้อมูลความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยประสานข้อมูลผู้ประสบภัยหนาวกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) มีโครงการแจกผ้าห่มไทยเบฟ ร่วมใจ ต้านภัยหนาว ปีที่ 14 จำนวน 15,000 ผืน ในเดือนพฤศจิกายน 2556 จำนวน 12 อำเภอ ณ อำเภอแม่ออน อมก๋อย ดอยเต่า แม่อาย ไชยปราการ แม่แจ่ม จอมทอง เวียงแหง สะเมิง แม่วาง ดอยสะเก็ด และอำเภอแม่แตง แจ้งการคาดหมายลักษณะอากาศให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชน พร้อมให้จัดทำแผนปฏิบัติการและจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2557 ระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้รองรับด้วย
 
15 ตุลาคม 2556 , 17:08 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่