ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการปลัดจังหวัดนำทีมลงเจรจากับม็อบข้าวโพด เตรียมเปิดจุดรับซื้อ 24 จุดใน 7 อำเภอ

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการปลัดจังหวัดนำทีมลงเจรจากับม็อบข้าวโพด เตรียมเปิดจุดรับซื้อ 24 จุดใน 7 อำเภอ นำร่อง 3 จุดที่อำเภอแม่แจ่มภายใน 18 ตุลาคมนี้
ความคืบหน้ากรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดปิดล้อมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มต่อเนื่องเป็นวันที่สอง เพื่อทวงคำตอบการแก้ปัญหาราคาข้าวโพดและขับไล่นายอำเภอแม่แจ่ม ล่าสุดนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามในคำสั่งให้นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายไพโรจน์ กุลวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพบปะเจรจากับผู้ชุมนุม และเตรียมเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรที่ราคากิโลกรัมละ 7 บาทที่ความชื้นร้อยละ 30 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป นำร่องจำนวน 3 จุดในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ก่อนที่จะกระจายไปยังพื้นที่อื่นให้ครบ 24 จุด ทั้งนี้ขอให้เข้าใจด้วยว่าเป็นการแทรกแซงราคา ไม่ใช่รับซื้อจากเกษตรกรทั้งหมด และหากราคาตลาดเข้าสู่ภาวะปกติก็จะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด โดยการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่จะเจรจากับผู้ซื้อเพื่อจับคู่ทางธุรกิจต่อไป
ล่าสุดนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบนโยบายเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยให้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเกษตรกร และเร่งดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรี โดยออกประกาศจุดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแจ้งรายชื่อผู้รวบรวม ผู้ค้าพืชไร่ และสหกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมมาตรการ จำนวน 24 จุด ใน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม 7 จุด อำเภอพร้าว 1 จุด อำเภอดอยสะเก็ดจำนวน 1 จุด อำเภอหางดง 1 จุด อำเภอสันป่าตอง 1 จุด อำเภอฝาง 2 จุดและอำเภอเชียงดาว 1 จุด โดยในเบื้องต้น ขณะนี้มีผลผลิตข้าวโพดพร้อมเก็บเกี่ยวประมาณร้อยละ ๑๐ และจะทยอยเก็บเกี่ยวภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาขึ้นทะเบียนตามที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2668-9 และสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311- 2659
 
16 ตุลาคม 2556 , 15:19 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่