เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ล่าสุดรับรองผู้สมัคร 6 คนจาก 7 คน ตั้งเป้าหมายจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนน ร้อยละ 65 ขึ้นไป
นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เปิดรับสมัครผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23-27 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีผู้สมัคร จำนวน 7 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ประกาศรับรองผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน 6 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาวธิดารัตน์ ศิริวิทยากร หมายเลข 2 นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ หมายเลข 3 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ หมายเลข 4 นายพรชัย จิตรนวเสถียร หมายเลข 5 นายวัลลภ แซ่เตี๋ยว และหมายเลข 6 นายนนท์ หิรัฐเชรษฐ์ ส่วนหมายเลข 7 นางแก้มหอมภูแก้ว สวนแก้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด้านจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง มีจำนวน 103,203 คน จำนวนหน่อยเลือกตั้ง 178 หน่วย แบ่งเป็น แขวงนครพิงค์ จำนวน 45 หน่วย แขวงกาวิละ จำนวน 50 หน่วย แขวงเม็งราย จำนวน 38 หน่วย และแขวงศรีวิชัย จำนวน 45 หน่วย มีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหน่วยละ 10 คน โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2556 และสามารถ เพิ่มชื่อ ถอนชื่อได้ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ สามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2556 แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลังวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2556 สำหรับการนับคะแนน กำหนดไว้ ณ หน่วยเลือกตั้ง และจะส่งคะแนนมายังสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งนี้ตั้งเป้าหมายจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนน ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ด้านการณรงค์ เทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ และจะจัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 17.00 -21.00 น. ณ เวทีด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
16 ตุลาคม 2556 , 16:23 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่