จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานสีสันเชียงใหม่แบรนด์ ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพมหานคร

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมนำผู้ประกอบการสินค้าเชียงใหม่แบรนด์ กว่า 80 ร้านค้า ออกร้านจำหน่ายสินค้า ในงานสีสันเชียงใหม่แบรนด์ ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพมหานคร
นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สมาคมผู้ประกอบการเชียงใหม่แบรนด์(CEA) ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน สีสันเชียงใหม่แบรนด์ ครั้งที่ 2 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์ จตุจักร(ตลาดนัดติดแอร์) กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2556 เพื่อส่งเสริมการตลาด เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นำสินค้า บริการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ หรือ CHIANG MAI BRAND และสินค้าศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงและจำหน่าย ภายใต้คำขวัญ สินค้าดี มีมาตรฐาน มั่นใจบริการ พบได้ใน CHIANG MAI BRAND ซึ่งจะมีการออกร้านกว่า 80 ร้านค้า ตั้งเป้าหมายการจำหน่ายครั้งนี้ประมาณ 6 ล้านบาท
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การนำสินค้า CHIANG MAI BRAND ไปจัดงานครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพดี มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสินค้าที่มีแหล่งผลิตหรือมีขั้นตอนการผลิตขั้นสุดท้ายในจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับการจัดงานสีสันเชียงใหม่แบรนด์ ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าในกรุงเทพมหานครและใกล้เคียงเป็นอย่างดี ซึ่งสินค้าที่นำไปจำหน่าย เช่น สินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสไตล์ล้านนา ของใช้ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์กระดาษสา เครื่องเคลือบศิลาดล ผลิตภัณฑ์ไม้ ไม้แกะสลัก เครื่องเงิน อาหารพื้นเมืองและเครื่องดื่ม เป็นต้น
 
16 ตุลาคม 2556 , 16:26 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่