เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกประกาศ ให้ระมัดระวังการปล่อยโคมลอย โคมไฟ และการเล่นจุดดอกไม้เพลิง

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกประกาศ ให้ระมัดระวังการปล่อยโคมลอย โคมไฟ และการเล่นจุดดอกไม้เพลิง ในประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2556 เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ หรือประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 ของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งในงานดังกล่าวจะมีการปล่อยโคมลอย โคมไฟ การละเล่นจุดดอกไม้เพลิง ที่เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน แต่ได้พัฒนาการประดิษฐ์ ให้โคมไฟ โคมลอย มีขนาดใหญ่ขึ้น ลอยสูงขึ้น ใช้วัสดุที่เป็นส่วนประกอบของระเบิด มีเสียงดังและอันตรายมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้มาเที่ยวชมงาน และเกิดอัคคีภัยได้ เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงออกประกาศ เรื่อง ขอให้ระมัดระวังในการปล่อยโคมลอย โคมไฟ และการเล่นจุดดอกไม้เพลิง ได้แก่ เพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยโคมลอย โคมไฟ เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการบินของเครื่องบินพาณิชย์ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เครื่องบินขึ้นลง ไม่ปล่อยโคมลอย โคมไฟในคราวละมากๆ หรือหากต้องการปล่อยคราวละมากๆ ต้องแจ้งกำหนดการปล่อยกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ก่อน โคมไฟ ควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 90 เซนติเมตร และสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร และปล่อยหลังเวลา 21.30 น. เป็นต้นไป เพราะปลอดภัยต่ออากาศยาน ควรใช้วัสดุจัดทำแบบพื้นเมืองโบราณ สามารถลุกไหม้หมดในอากาศ ใช้กระดาษว่าวชนิดบาง ใช้ลวดอ่อนผูกติดไส้เชื้อเพลิง ความยาวไม่เกิน 20 เซนติเมตร เชื้อเพลิงต้องไหม้สลายหมดสิ้นขณะลอยอยู่ในอากาศไม่เกิน 5 นาที ห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอื่นใดขณะปล่อยโคม ขอความร่วมมือให้งดปล่อยโคมไฟบริเวณรอบๆ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่และบริเวณจัดงานที่มีประชาชนหนาแน่น การจุดเล่นดอกไม้เพลิง ควรเป็นชนิดไม่อันตราย ไม่มีเสียงดัง ตามประเพณีโบราณที่มีการละเล่นสืบทอดกันมา ไม่เล่นประทัดยักษ์ ไม่จุดในย่านชุมชนหนาแน่น
 
16 ตุลาคม 2556 , 16:28 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่