สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนดูแลตนเองในฤดูหนาว

  
     สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือน สภาพอากาศที่หนาวเย็นจะเป็นตัวกระตุ้นให้กลุ่มโรคต่างๆ ทวีความรุนแรงขึ้น ต้องเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและป้องกันตนเอง ทำให้ร่างกายอบอุ่นเสมอ
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขจังหวัดชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรคที่มักมากับช่วงฤดูหนาวทุกปี คือ โรคไข้หวัดใหญ่ และปอดอักเสบ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นเมืองท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ นิยมเข้ามาเที่ยวทุกปีในช่วงฤดูหนาว เสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ ได้ และโรคดังกล่าวมักจะเกิดในชุมชนเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่แออัด ดังนั้น เมื่อป่วยเป็นโรคไข้หวัด ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคติดต่อผู้อื่น ขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ควรดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอในช่วงฤดูหนาว เพราะภัยหนาว จะทำให้อาการป่วยต่างๆ ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ
สาธารณสุขจังหวัดชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ช่วงฤดูหนาว สิ่งหนึ่งที่ต้องระวัง คือ ผู้ที่ชื่นชอบการดื่มสุรา เพราะการดื่มสุรา จะทำให้ร่างกายไม่ตอบสนองต่อความหนาวเย็น ทำให้อวัยวะต่างๆ หยุดทำงาน อย่างไรก็ตามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) คอยดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวัง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เมื่ออุณหภูมิลดลงจะก่อให้เกิดการกระตุ้นของโรค ได้แก่ โรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง การป้องกันส่วนบุคคลจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ
 
17 ตุลาคม 2556 , 13:17 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่