นิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก Lonely Planet โหวตให้เมืองเชียงใหม่ได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยอดเยี่ยม ทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๖

  
     นิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก Lonely Planet โหวตให้เมืองเชียงใหม่ได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยอดเยี่ยม ทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๖ โฮมสเตย์บ้านแม่กำปองและโอเอซิสสปา ก็ได้รับรางวัลด้วย
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางแห่งล้านนาไทยในอดีตมากว่า ๗๑๗ ปี มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โบราณสถาน โบราณวัตถุ มีความหลากชาติพันธุ์ วิถีชีวิตชุมชน การแต่งกาย ภาษาพูด อาหารการกินที่มีเอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาสัมผัสเมืองเชียงใหม่จำนวนมากแต่ละปี นิตยสาร Lonely Planet Traveler ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้คัดเลือกให้เมืองเชียงใหม่รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยอดเยี่ยมด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๖ หรือ Best Destination for Culture Experience จากการจัดประกวด Lonely Planet Traveler Destination Awards ๒๐๑๓ โดยผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ได้เข้ารับรางวัล ณ ห้องบอลรูม โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ได้รับรางวัลประเภท Destination Awards คือ ชุมชนบ้านแม่กำปอง ได้รางวัล Best Home stay in Thailand และรางวัลยอดเยี่ยมด้านสปาในประเทศไทย คือ โอเอซีล สปา
จังหวัดเชียงใหม่เคยได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลกเป็นอันดับ ๒ จากนิตยสาร Travel&Leisure นิตยสารด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2553 และเมื่อปี 2554 เชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นให้เป็น ๑ ใน ๑๐ ของเมืองน่าเที่ยวจากวารสารท่องเที่ยว Lonely Planet ทั้งยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนอกจากนี้ ยังติด ๑ ใน ๓ อันดับของแหล่งท่องเที่ยวที่กลุ่มวัยเกษียณมีความต้องการเดินทางเข้ามาพักมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากเว็บไซต์ International Living.com และที่สำคัญในปีนี้สามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยม แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจังหวัดด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ๑๒ รางวัล และรางวัลเชิดชูเกียรติมัคคุเทศก์ดีเด่น ๑๐ รางวัล จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดังนั้น เพื่อร่วมกันเชิดชูและร่วมภาคภูมิใจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวและแสดงความยินดีต่อความสำเร็จด้านการท่องเที่ยว พร้อมกับการแถลงข่าวกิจกรรมเปิดฤดูท่องเที่ยวเชียงใหม่ (Check in Chiang Mai To High Season) ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม 2556
 
17 ตุลาคม 2556 , 14:42 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่