ภาคเหนืออากาศแปรปรวนมีฝนตกพร้อมลมหนาว

  
     พื้นที่ภาคเหนือเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกมาพร้อมกับลมหนาว หลังจากพรุ่งนี้ไปฝนเริ่มลดและจะหนาวเย็นลงอีก
ที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดฝนตกในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ และอำเภอโดยรอบ พร้อมกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่า สภาพอากาศเช่นนี้ เป็นผลมาจากผลของพายุไต้ฝุ่นนารี ที่อ่อนกำลังลงเป็น หย่อมความกดอากาศต่ำ เข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ทําให้ภาคเหนือมีฝนกระจาย จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ขณะที่ทางตอนบนจะมีปริมาณฝนเล็กน้อยกระจายโดยทั่วไปประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่ ทั้งนี้ลักษณะของฝนจะเริ่มมีปริมาณลดลงในช่วง 1-2 วันนี้หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม เป็นต้นไปมวลอากาศเย็นก็จะมีกำลังแรงขึ้นเข้ามาแทนที่กับกลุ่มฝน อุณหภูมิบริเวณเทือกเขา และยอดดอยต่ำสุดวัดได้ 9.4 องศาเซลเซียสที่ ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ช่วงวันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 ภาคเหนือจะมีฝน และจะมีบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวในช่วงวันที่ 19-22 ตุลาคม 2556 ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือมีฝนในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส
เนื่องจากระยะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศแปรปรวน เกษตรกรควรดูแลสุขภาพของตนเองและสัตวเลี้ยงให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย นอกจากนี้ควรจัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับให้ความอบอุ่น รวมทั้งปรับปรุงคอกสัตว์ให้ป้องกันอากาศที่จะหนาวเย็นลงในระยะต่อไป สําหรับข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงนี้ เกษตรกรควรลดความชื้นก่อนนําเข้าโรงเก็บ เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา
 
17 ตุลาคม 2556 , 14:43 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่