ปัญหามลพิษหมอกควันเป็นวาระจังหวัดที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไข เพื่อเป้าหมายไม่มีวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินมาตรฐาน

  
    หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ระบุ ปัญหามลพิษหมอกควันเป็นวาระจังหวัดที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไข เพื่อเป้าหมายไม่มีวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินมาตรฐาน
นางภัชธนิดา สดุดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน ไฟป่า ถือเป็นวาระจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการให้ความร่วมมือป้องกันและแก้ปัญหา ไม่ให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าประจำปี 2557 แล้ว ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้ปล่อยขบวนรณรงค์แก้ปัญหามลพิษหมอกควัน เพื่อแสดงสัญญาณว่าหลังจากนี้ทุกหน่วยงานจะทำงานอย่างเข้มข้น หน่วยงานสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ต้องดูแลไม่ให้เผาป่า กระทรวงคมนาคมดูแลทางหลวง ไม่ให้มีการจุดไฟเผาวัชพืชตลอดข้างทาง กระทรวงเกษตรต้องดูแลเกษตรกรไม่ให้เผาวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตร ขณะที่ชุมชนก็ต้องร่วมป้องกันไม่ให้เกิดการเผาในที่โล่งแจ้งและเผาป่า โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปีที่เคยเกิดปัญหาซ้ำซาก โดยนายอำเภอจะเป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละอำเภอ ร่วมทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในปี 2556 มีวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศมีค่าเกินมาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 23 วัน นับว่าลดจากปี 2555 ถึงร้อยละ 75 ปีนี้ตั้งเป้าจะลดให้หมดไป โดยต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ด้วย
 
1 พฤศจิกายน 2556 , 16:48 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่