สัมมนา บทบาทสื่อสังคมออนไลน์ในกระบวนการเลือกตั้ง

  
     สัมมนา บทบาทสื่อสังคมออนไลน์ในกระบวนการเลือกตั้ง โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่และมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ ประจำประเทศไทย
นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดการสัมมนา บทบาทสื่อสังคมออนไลน์ในกระบวนการเลือกตั้ง ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ มูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ ประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการจัดการเลือกตั้ง ควบคุมการเลือกตั้ง ซึ่งจำเป็นที่ต้องก้าวทันโลกสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือประชาชนทั่วไป และยังจำเป็นจะต้องรู้เท่าทันผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการหาเสียงเลือกตั้ง
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ปัจจุบัน สื่อออนไลน์ สามารถใช้เป็นช่องทางในการหาเสียงของผู้สมัครได้ แต่ต้องไม่ละเมิด หลวกลวง หรือกล่าวเท็จผู้สมัครรายอื่น เพราะผิดทางกฎหมาย อีกทั้ง ก่อนเลือกตั้ง 1 วัน ผู้สมัครต้องลบข้อมูลประชาสัมพันธ์ตนเองในสื่อสังคมออนไลน์ของออกด้วย การจัดสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหาเสียงเลือกตั้งจนประสบผลสำเร็จ จากผู้อำนวยการพรรคคริสเตียนประชาธิปไตยแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการหาเสียงเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทำให้ Mrs.Angela Markel ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง
ขณะที่นายมิชาเอล วินเซอร์ ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ทราบว่า จังหวัดเชียงใหม่ กำลังมีการหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เวทีดังกล่าวจึงเป็นจังหวะที่ดี ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งร่วมกัน
 
1 พฤศจิกายน 2556 , 17:24 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์ สวท. เชียงใหม่