ภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนกันยายนและไตรมาสที่ 3 ปี 2556

  
     ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ เดือนกันยายน ภาพรวมยังทรงตัว ส่วนไตรมาสที่ 3 มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นบ้างเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
นายสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ในเดือนกันยายนและไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ โดยภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 ปี 2556 มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นบ้างเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ตามการส่งออกสินค้าในหลายหมวดที่ทยอยปรับตัวดีขึ้นตามอุปสงค์ต่างประเทศและการท่องเที่ยวที่เติบโตดีต่อเนื่อง ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนค่อนข้างทรงตัว ส่งผลให้การฟื้นตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังไม่ชัดเจนนัก ด้านภาครัฐมีการเร่งใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อชะลอลง อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลน้อยลงจากไตรมาสก่อน โดยการขาดดุลส่วนใหญ่เป็นผลจากการส่งกลับกำไรและเงินปันผลไปต่างประเทศ ดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลจากการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นของสถาบันการเงินเป็นสำคัญ โดยรวมดุลการชำระเงินขาดดุลน้อยลงจากไตรมาสก่อน
ส่วนเศรษฐกิจเดือนกันยายน 2556 ภาพรวมยังทรงตัว โดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าบางหมวดปรับตัวดีขึ้น และภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่อง ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อชะลอตัว การว่างงานอยู่ในระดับต่ำ ดุลบัญชีเดินสะพัด ขาดดุลจากดุลบริการ รายได้และเงินโอน ส่วนดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายและดุลการชำระเงินเกินดุล
 
1 พฤศจิกายน 2556 , 17:31 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์ สวท. เชียงใหม่