รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดโครงการอาสาสมัครอำนวยความสะดวกช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เดินทางเข้ามาเชียงใหม่จำนวนมาก

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดโครงการอาสาสมัครอำนวยความสะดวกช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เดินทางเข้ามาเชียงใหม่จำนวนมาก โดยจะประจำตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วเมือง
นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ ลานกิจกรรมดี-สแควร์ โรงแรมดุสิต D2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จากกระแสของภาพยนตร์ Lost in Thailand และการจัดอันดับจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเชียงใหม่มีปริมาณมากขึ้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยว จัดโครงการอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยสรรหาคัดเลือกอาสาสมัครที่พูดภาษาจีนกลางได้ 50 คน มาอบรมติวเข้มเรื่องเชียงใหม่ในทุกมิติ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว หลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 30 พฤษภาคม 2557 จะส่งอาสาสมัครเหล่านี้ลงประจำพื้นที่ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีน ตลอดจนทำหน้าที่ล่ามระหว่างผู้ประกอบการกับนักท่องเที่ยว อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว และสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องกับประเพณีล้านนาและตามศาสนสถานต่าง ๆ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่อาสาสมัครจะประจำพื้นที่ประกอบด้วย วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และวัดสำคัญต่าง ๆ ในเชียงใหม่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เวียงกุมกาม หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปางช้างแม่สา น้ำพุร้อนสันกำแพง ตลาดวโรรส ถนนคนเดิน ไนท์บาร์ซ่า บ่อสร้าง ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย และถนนขายของที่ระลึกสันกำแพง เป็นต้น
 
1 พฤศจิกายน 2556 , 20:38 น. , อ่าน 1245  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กนกรัตน์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่