รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ คาดการณ์ปีหน้านักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางมาเมืองไทย 4.5 ล้านคน
นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ ภาครัฐ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเอกชนและภาคประชาชน ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคเหนือ ว่ามีการเตรียมการรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนไว้อย่างไรบ้าง ซึ่งนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นให้การท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศ ทดแทนปัญหาด้านการส่งออกและการค้า โดยคาดว่าเดือนธันวาคมนี้ เส้นทาง R3a จะแล้วเสร็จ ซึ่งจะเชื่อมโยงจีนตอนใต้กับภาคเหนือของไทย จากการไปดูงานที่มณฑลยูนาน นครคุนหมิง พบว่า ชาวจีนชื่นชอบสินค้า OTOP ของเชียงใหม่และเชียงรายมาก ประกอบกับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะเชื่อมโยงการเดินทางทางบกระหว่างไทย-จีน ยิ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ภาคเหนือของไทยมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยคาดการณ์ว่าปี 2557 จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเมืองไทยไม่น้อยกว่า 4 ล้าน 5 แสนคน แม้ว่าทางการจีนจะออกกฎหมายใหม่ที่บังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมาก็ตามเกี่ยวกับเรื่องกรุ๊ปทัวร์ ซึ่งอาจจะมีนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ลดลง แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเองยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้ อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวดีอย่างสม่ำเสมอ หากการเมืองไม่รุนแรงจนส่งผลกระทบ ซึ่งสถานทูตต่าง ๆ ได้ประกาศเตือนประชาชนของตนไม่ให้เข้าใกล้แหล่งชุมนุมอยู่แล้ว โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวจีนจะนิยมเดินทางมาเมืองไทยแบบเช่าเหมาลำ โดยจะไปที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พัทยา หาดใหญ่ ภูเก็ตและสมุย เป็นต้น
 
2 พฤศจิกายน 2556 , 13:06 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่