ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แล้ว โดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556

  
     ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แล้ว โดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ตั้งเป้ามีผู้ไปใช้สิทธิอย่างน้อยร้อยละ 65
นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ ล่าสุดได้มีการส่งมอบหีบบัตรพร้อมอุปกรณ์การเลือกตั้งเพื่อไปประจำยังหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ 178 หน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ตั้งเป้าจะมีผู้ใช้สิทธิร้อยละ 65 จากผู้มีสิทธิทั้งหมด 103,203 คน โดยมีผู้สมัครทั้งหมดจำนวน 7 คน ถูกตัดสิทธิ์ 1 คนคือนางแก้มหอมภูแก้ว สวนแก้ว ยังคงเหลือผู้สมัครอีก 6 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นางสาวธิดารัตน์ ศิริวิทยากร หมายเลข 2 นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ หมายเลข 3 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ หมายเลข 4 นายพรชัย จิตรนวเสถียร หมายเลข 5 นายวัลลภ แซ่เตี๋ยว และหมายเลข 6 นายนนท์ หิรัญเชษฐ์
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นับว่ามีความคึกคักอย่างมาก บรรดาผู้สมัครต่างลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเต็มที่แบบไม่ยอมแพ้ซึ่งกันและกัน ทั่วทั้งเมืองมีป้ายหาเสียงของผู้สมัคร ผู้สมัครใช้วิธีทั้งรถแห่หาเสียงและเดินเคาะประตูบ้าน รวมทั้งเปิดเวทีปราศรัยย่อย ในการหาเสียงดังกล่าวมีเรื่องร้องเรียนบ้างประปราย แต่ไม่มีเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้มีการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งและจะส่งคะแนนมารวมที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ คาดว่าจะทราบผลในช่วงค่ำวันเดียวกัน
 
2 พฤศจิกายน 2556 , 15:06 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่