ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมอำนวยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

  
    ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมอำนวยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ขอร้องประชาชนชี้เบาะแสการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งวัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งมีขึ้นในวันนี้ (3 พ.ย.56) โดยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า เป็นห่วงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการใช้ความรุนแรง เนื่องจากเป็นสนามช้างชนช้าง ที่มีผู้สมัครที่มีสิทธิรับการเลือกตั้งถึง 6 คน ล้วนเป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมและมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นในการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในคืนหมาหอนที่ผ่านมา ไม่พบการแจ้งเบาะแสซื้อเสียงหรือทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้อยากฝากไปยังประชาชน หากพบการทุจริตการเลือกตั้งให้แจ้งเบาะแสทันที ขอให้เลือกคนดีมาทำหน้าที่แทนตนตามระบอบประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครที่มีสิทธิรับการลงคะแนนเลือกตั้ง 6 คนประกอบด้วยหมายเลข 1 นางสาวธิดารัตน์ ศิริวิทยากร หมายเลข 2 นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ หมายเลข 3 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ หมายเลข 4 นายพรชัย จิตรนวเสถียร หมายเลข 5 นายวัลลภ แซ่เตี๋ยว และหมายเลข 6 นายนนท์ หิรัญเชษฐ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 103,203 คน จำนวนหน่อยเลือกตั้ง 178 หน่วย ใช้วิธีนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง คาดว่าจะทราบผลไม่เกินเวลา 20.00 น.วันเดียวกันตั้งเป้ามีผู้มาใช้สิทธิเกินกว่าร้อยละ 65
 
3 พฤศจิกายน 2556 , 09:45 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่