ประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันคึกคักตั้งแต่เปิดหน่วยเลือกตั้ง

  
    ประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กันคึกคักตั้งแต่เปิดหน่วยเลือกตั้ง พร้อมกล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์อย่านอนหลับทับสิทธิ์ เพราะเป็นโอกาสในการหาคนดีมาบริหารบ้านเมือง
บรรยากาศในหน่วยเลือกตั้งที่ 82 อาคารสวนสุขภาพบ้านเด่น ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แขวงกาวิละ ประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กันตั้งแต่เวลา 08.00 น. ซึ่งเป็นเวลาเปิดหน่วยเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งจากหน่วยไฟฟ้าบ้านเด่น มาที่สวนสาธารณะบ้านเด่น แทน เนื่องจาก ที่เดิมมีการใช้สถานที่จัดงานเป็นการภายใน ประชาชนบางคนยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่เลือกตั้งใหม่ จึงมีการสอบถามเพื่อนบ้านและเจ้าหน้าที่ ขณะที่บางคนทราบจากทางเอกสารที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 81 ที่เลือกตั้งเดิม คือ หน่วยไฟฟ้าบ้านเด่น 1 เปลี่ยนที่เลือกตั้งใหม่ เป็น หน่วยอาคารสวนสุขภาพบ้านเด่น 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 82 ที่เลือกตั้งเดิม คือ หน่วยปะรำไฟฟ้าบ้านเด่น 2 เปลี่ยนที่เลือกตั้งใหม่ เป็น หน่วยอาคารสวนสุขภาพบ้านเด่น 2
 
3 พฤศจิกายน 2556 , 10:53 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่