กกต. ตรวจเยี่ยม การเตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

  
    กกต. ตรวจเยี่ยม การเตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการเตรียมการเลือกตั้งแบบสมัยใหม่ เหมาะกับการเป็นต้นแบบกับการเลือกตั้งจังหวัดอื่นๆ ต่อไป
นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม การเตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง ห้องประชุม 1 อาคารเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า การเตรียมการทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ ถือว่ามีการบริหารจัดการการเลือกตั้งอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะป้ายนับถอยหลังวันเลือกตั้ง ที่ปิดประกาศตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทำให้ประชาชนตระหนักถึงวันเลือกตั้ง จากการตรวจสอบหลายหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งอาจเกินเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงที่ตั้งไว้ร้อยละ 65 ยังไม่พบการร้องเรียนกับ กกต. ทราบว่ามีเพียงผู้สมัคร ได้แจ้งความกับตำรวจ ในการถูกละเมิดต่างๆ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา หากความปรากฏก็จะมีการแจ้งมายัง กกต. เพื่อดำเนินการต่อไป การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมการเลือกตั้งสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีกับการจัดการเลือกตั้งของจังหวัดอื่นๆ ต่อไป
ในการดังกล่าว นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดศูนย์ดำเนินการตั้งแต่เวลา 06.00 น.(3 พ.ย. 56) ได้เตรียมการจัดการเลือกตั้งมาล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อย ทั้งด้านบุคลากร การแจกจ่าย หีบเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์การเลือกตั้ง ที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556
 
3 พฤศจิกายน 2556 , 11:34 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่