กกต.เชียงใหม่ ทำป้ายรณรงค์ กระตุ้นให้ประชาชนรังเกียจ การซื้อสิทธิ์ ขายเสียง

  
     กกต.เชียงใหม่ ทำป้ายรณรงค์ กระตุ้นให้ประชาชนรังเกียจ การซื้อสิทธิ์ ขายเสียง จำนวน 200 ป้าย ควบคู่กับการปราบปราม พร้อมทั้งให้เยาวชนเข้ามามีส่วนรณรงค์แบบเคาะประตูบ้าน เพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้มากที่สุด
ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำป้ายเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนรังเกียจการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ร่วมกับป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 200 ป้าย เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และต้องเป็นเสียงที่บริสุทธิ์ มีคุณภาพ ไม่ได้มาจากการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง อยากให้ประชาชนคิดว่า ผู้สมัครที่มาซื้อเสียง คือ คนที่ไม่ดี และมักจะเข้าไปทุจริตบ้านเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงใช้วิธีติดป้ายรณรงค์ควบคู่ไปกับการปราบปราม ซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ ตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกินร้อยละ 65 แต่หากประชาชนมาเกินร้อยละ 70 จะถือว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ทางการเมืองขึ้นมาได้ เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ถือว่าสำคัญต่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก เพราะจำเป็นต้องมีคนดี มีคุณภาพ มีความสุจริต โปร่งใส เข้าไปบริหารบ้านเมือง
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ครั้งนี้ ได้นำ ลูกเสือ กกต. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนออกมาใช้เสียงเลือกตั้ง แบบเคาะประตูบ้าน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในวันเลือกตั้ง(3 พ.ย. 56) ยังได้จัดเตรียม ลูกเสือ กกต. จำนวน 358 คน อำนวยความสะดวกในหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 178 หน่วย
 
3 พฤศจิกายน 2556 , 12:18 น. , อ่าน 1169  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่