ตลอดระยะเวลาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  
     ตลอดระยะเวลาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบเพียงเรื่องร้องเรียนเล็กน้อย และคาดว่าจะประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการไม่เกินเวลา 20.00 น.
นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ภาพรวมการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเรื่องร้องเรียนรุนแรง มีเพียงเรื่องเล็กน้อย เช่น การใช้หลักฐานในการเลือกตั้ง การติดป้ายหาเสียงตามหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งได้ดำเนินการแก้ปัญหาทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ หลังเวลาปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จะมีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทั้ง 178 หน่วย ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลานับคะแนนไม่นานนัก เพราะกากบาทหมายเลขเดียว ครั้งนี้ มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จำนวน 6 หมายเลข คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนส่งมาที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการจัดเตรียมสถานที่ เตรียมแบบรับรายงาน แบบรับลงคะแนน พร้อมเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว จากนั้นจะประมวลผลขึ้นบอร์ดขนาดใหญ่ ที่จัดแสดงไว้บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และแจ้งไว้ที่เว็บไซต์ www.cmcity.go.th ประชาชนสามารถเปิดชมได้ คาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ เวลาไม่เกิน 20.00 น
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ภายหลังจากที่เทศบาลนครเชียงใหม่ รวบรวมผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแล้ว จะรายงานผลไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทราบ จากนั้น กกต. จะรับรองผลต่อไป ขอให้เชื่อมั่นว่า การดำเนินการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีอุปสรรค ทุกหน่วยเลือกตั้งจะปิดประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งนั้นๆ ครบทั้ง 178 หน่วย ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5325 9043-44
 
3 พฤศจิกายน 2556 , 15:25 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่