ปิดหีบบัตรเลือกตั้งเบื้องต้นเบอร์ 3 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ มีคะแนนนำ

  
    บรรยากาศการปิดหีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เบอร์ 3 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่สมัยที่ผ่านมามีคะแนนนำ
บรรยากาศการปิดหีบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พบว่า ผู้สมัครหมายเลข 3 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ มี คะแนนนำ ตามมาด้วยผู้สมัครหมายเลข 1 นางสาว ธิดารัตน์ ศิริวิทยากร และนาย พรชัย จิตรนวเสถียร ผู้สมัครหมายเลข 4 ตามลำดับ ซึ่งการนับคะแนนดังกล่าวจะส่งไปยังศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่เทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อทำการรวบรวมคะแนนโดยขณะที่การนับคะแนนแล้วเสร็จเกือบทุกหน่วยแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการในเวลา 20.00 น. ของวันนี้
 
3 พฤศจิกายน 2556 , 16:53 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่