เทศบาลนครเชียงใหม่ ระดมเจ้าหน้าที่รับหีบบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จำนวนมาก

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ ระดมเจ้าหน้าที่รับหีบบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวนมาก ขณะที่แต่ละหน่วยเริ่มทยอยส่งหีบบัตรเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลาประมาณ 15.45 น.
บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ คอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวนมาก เนื่องจาก เป็นสถานที่ส่งหีบบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยในเวลาประมาณ 15.45 น. หน่วยเลือกตั้งที่ 176 ศาลาอ่างแก้ว 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ แขวงศรีวิชัย ส่งหีบบัตรเลือกตั้งเป็นหน่วยแรก จากนั้น หน่วยเลือกตั้งที่ 96 วัดเมืองสาตรหลวง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ แขวงกาวิละ และหน่วยเลือกตั้งที่ 22 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทยอยส่งกันตามลำดับ และเริ่มคึกคัดขึ้นมาเรื่อยๆ คาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่อย่างไม่เป็นทางการ ไม่เกินเวลา 20.00 น. นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ภาพรวมของการส่งหีบบัตรลงคะแนนเสียง ทุกหน่วยเลือกตั้งกำลังทยอยส่งมาที่เทศบาลนครเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง พบบัตรเสียแล้วจำนวนหนึ่ง แต่คาดว่าจะไม่เกิน ร้อยละ 2.6 ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเกินร้อยละ 65 อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ และหากรวบรวมคะแนนส่งไปยัง กกต. แล้ว ไม่มีเรื่องร้องเรียน กกต. จะสามารถรับรองผลได้ภายใน 7 วัน หากมีการร้องเรียน จะมีการสืบสวน สอบสวน และจะรับรองผลคะแนนการเลือกตั้งภายใน 30 วัน คาดว่า ผู้เป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จะเป็นผู้คุณสมบัติเหมาะสม
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า การดำเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ มีความจำเป็นต้องมีผู้บริหารท้องถิ่น มาเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องสำคัญ เช่น เรื่อง งบประมาณ ในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เช่น ประเพณีลอยกระทง งานรื่นเริงต่างๆ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เตรียมดำเนินการเช่นทุกปีไว้แล้ว
 
3 พฤศจิกายน 2556 , 16:56 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่