ภาพรวมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

  
     ผลอย่างไม่เป็นทางการ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หมายเลข 3 มีคะแนนนำผู้สมัครรายอื่น ขณะที่ประชาชนให้ความสนใจติดตามการนับคะแนนอย่างใกล้ชิด
บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คึกคักตลอดทั้งวัน คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เกินร้อยละ 65 ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งยังไม่พบการร้องเรียนเรื่องใหญ่ มีเพียงเรื่องเล็กน้อย เช่น เอกสารประกอบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือ ป้ายหาเสียงที่ติดตามหน่วยเลือกตั้ง เท่านั้น โดยนายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตั้งแต่เวลาเปิดหีบ 08.00 น. และได้พบกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งมีการเตรียมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกด้าน
สำหรับบรรยากาศการส่งหีบบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีการนับคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งทั้ง 178 หน่วย จากนั้น เริ่มทยอยส่งมายังบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ในเวลาประมาณ 15.45 น. เป็นต้นมา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความสงบเรียบร้อยทุกกระบวนการ ด้านผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อเวลา 17.30 น. ข้อมูลจากสำนักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สมัยที่ผ่านมา ผู้สมัครหมายเลข 3 มีคะแนนนำผู้สมัครรายอื่น อยู่ที่ 18,927 คะแนน รองลงมา คือ นางสาวธิดารัตน์ ศิริวิทยากร ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 15,832 คะแนน นายพรชัย จิตรนวเสถียร ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้คะแนน 5,533 คะแนน นายวัลลภ แซ่เตี๋ยว ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้คะแนน 1,774 คะแนน นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 155 คะแนน และนายนนท์ หิรัญเชรษฐ์ ผู้สมัครหมายเลข 6 ได้คะแนน 137 คะแนน ตามลำดับ เป็นบัตรดี 41,738 ใบ บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,679 ใบ บัตรเสีย 1,269 ใบ ซึ่งผลคะแนนนับไปแล้วประมาณร้อยละ 73 ส่วนบรรยากาศการขึ้นคะแนน ณ บอร์ดใหญ่ ด้านหน้าสำนักงานคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่ มีประชาชนหลายร้อยคน ให้ความสนใจมายืนชมบรรยากาศการนับคะแนน และบางส่วนได้ติดตามทางเว็บไซต์ www.cmcity.go.th
 
3 พฤศจิกายน 2556 , 18:32 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่