ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่อย่างไม่เป็นทางการ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 3 มีคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่ง

  
    ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่อย่างไม่เป็นทางการ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 3 มีคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่ง ขณะที่ประชาชนแห่ลุ้นผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างล้นหลาม
ประชาชนแห่ไปลุ้นผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ บรรยากาศการนับคะแนนรวมผลการเลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ที่บริเวณสนามด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ มีประชาชนร่วมลุ้นผลคะแนนจำนวนมาก และทยอยเดินทางมาเพิ่มขึ้น ท่ามกลางบรรดากองเชียร์ของผู้สมัครแต่ละคน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก การนับคะแนนสิ้นสุดแล้วผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่าหมายเลข 3 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 จำนวน 26,700 คะแนน หมายเลข 1 นางสาวธิดารัตน์ ศิริวิทยากร ได้คะแนนตามมาเป็นอันดับสอง 20,873 คะแนน หมายเลข 4 นายพรชัย จิตรนวเสถียร ตามมาเป็นอันดับสาม 7,962 คะแนน หมายเลข 5 นายวัลลภ แซ่เตี๋ยว ได้ 2,338 คะแนน หมายเลข 2 นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธุ์ ได้ 211 คะแนน และหมายเลข 6 นายนนท์ หิรัญเชรษฐ์ ได้ 158 คะแนน บัตรดี 58,242 บัตร คิดเป็นร้อยละ 91.00 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,849 บัตร คิดเป็นร้อยละ 6.01 บัตรเสีย 1,910บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.98 คิดเป็นผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 62 น้อยกว่าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 65 การเลือกตั้งที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งบ้าง แต่ไม่มีเหตุรุนแรงแต่อย่างใด หลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่จะใช้เวลาตรวจสอบและจะประกาศรับรองผลคะแนนภายใน 30 วัน นับจากวันเลือกตั้ง
 
3 พฤศจิกายน 2556 , 19:42 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่