การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2557

  
     การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2557 ทั้ง 25 อำเภอของเชียงใหม่ ระหว่าง 29 ตุลาคม 2556 – 18 มีนาคม 2557 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ 15 – 40
นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2556 – 18 มีนาคม 2557 รวม 25 อำเภอ ๆ ละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเพิ่มช่องทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด ร้อยละ 15 – 40 โดยเริ่มต้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2556 ณ สนามหน้าวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2556 ณ เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ส่วนอีก 23 อำเภอ ก็ได้กำหนดจัดงานเป็นเวลา 3 วันเช่นกัน ซึ่งจะไปสิ้นสุดที่อำเภอแม่อาย ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่อาย โดยมีผู้ประกอบการร่วมออกร้านกว่า 70 ร้าน เช่น ไข่ไก่ น้ำมันพืช เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารสำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือน และในชีวิตประจำวันมากมาย ดังนั้น จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ที่อยู่พื้นที่ทั้ง 25 อำเภอร่วมซื้อหาสินค้าในราคาถูกได้ในงานดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร 0-5311-2660, 0-5311-2659 E-mail : chiangmai@dit.go.th
 
4 พฤศจิกายน 2556 , 15:05 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่