จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ปี 2556/57 รอบที่ 1

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ปี 2556/57 รอบที่ 1 จนถึงปัจจุบันรวม 11 แห่งแล้ว
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 รอบที่ 1 ระยะเวลารับจำนำวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ โดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รับจำนำใบประทวนนั้น เพื่อให้การรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 รอบที่ 1 บรรลุเจตนารมณ์ของรัฐบาลและให้ประโยชน์ตกถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง จังหวัดเชียงใหม่จึงออกประกาศเปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก จำนวน 11 แห่ง แยกเป็นโรงสีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 7 แห่ง และโรงสีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่ตั้งของโรงสี อีก 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงสีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 7 แห่ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ อำเภอ ดอยสะเก็ด, โรงสีวัชระกิจ อำเภอแม่อาย, โรงสีนายรุ่งรัตน์ สุชนสมบัติ อำเภอพร้าว, โรงสีข้าวสมคิดหนองตุ้ม สาขา 2 อำเภอฝาง, โรงสีข้าวทรัพย์สมบัติ อำเภอฝาง, สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด อำเภอสันป่าตอง และโรงสีข้าวทิพย์ธารา อำเภอฝาง ส่วนโรงสีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่ตั้งของโรงสี 4 แห่ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ เปิดจุดรับจำนำ 3 แห่ง ได้แก่ ท่าข้าวนครกิตการเกษตร อำเภอสันป่าตอง ท่าข้าวเกรียงไกรการเกษตรพร้าว อำเภอพร้าว และ ท่าข้าว ศ.ปวริศาการค้า อำเภอฝาง ส่วนโรงสีข้าวสมคิดหนองตุ้ม สาขา 2 เปิดจุดรับจำนำ 1 แห่ง ณ ท่าข้าวสามฝั่งแกนพาณิชย์
 
4 พฤศจิกายน 2556 , 15:05 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่