จังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ประกอบการสินค้าเชียงใหม่แบรนด์ ออกร้านที่กรุงเทพมหานคร

  
     จังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ประกอบการสินค้าเชียงใหม่แบรนด์ กว่า 80 ร้านค้า ออกร้านที่กรุงเทพมหานคร ในงานสีสันเชียงใหม่แบรนด์ ครั้งที่ 2 ได้รับผลตอบรับอย่างดี
นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการเชียงใหม่แบรนด์ (CEA) จัดงาน สีสันเชียงใหม่แบรนด์ ครั้งที่ 2 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้า เจ.เจ มอลล์ จตุจักร (ตลาดนัดติดแอร์) กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2556 ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี โดยสินค้าที่นำไปแสดงและจำหน่าย เป็นสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND) และสินค้าศักยภาพจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 80 ร้านค้า ได้แก่ สินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสไตล์ล้านนา ของใช้ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์กระดาษสา เครื่องเคลือบศิลาดล ผลิตภัณฑ์ไม้และไม้แกะสลัก เครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารพื้นเมืองและเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ CHIANG MAI BRAND เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีเอกลักษณ์ล้านนา ซึ่งแหล่งผลิต หรือการผลิตขั้นสุดท้ายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ฯ
จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ยืนยันแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และสร้างทัศนคติ ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ และจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นเลขานุการ มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 9 คณะ ขึ้นมาพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สาขาสิ่งทอและผลิตภัณฑ์จากผ้า สาขาเส้นใยพืชและกระดาษสา สาขาเครื่องปั้นดินเผา สาขาไม้และจักสาน สาขาอาหารสำเร็จรูปและสินค้าสุขภาพ สาขาเกษตร สาขาการท่องเที่ยวและบริการ สาขาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสาขาสินค้าอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันได้กำหนดให้มีการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 2 ครั้ง/ปี มีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ จำนวน 184 ราย 535 ผลิตภัณฑ์/บริการ
 
4 พฤศจิกายน 2556 , 15:05 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่