รายงานพิเศษ อาสาสมัครอำนวยความปลอดภัย และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจีน

  
     รายงานพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับนักท่องเที่ยวจีน จัดอาสาสมัครอำนวยความปลอดภัย และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจีนตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
จากกระแสภาพยนตร์ “Lost In Thailand หรือ แก๊งม่วนป่วนไทยแลนด์” ทำรายได้สูงสุดในประเทศจีนกว่า 6 พันล้านบาท ทำให้กระแสคนจีนสนใจมาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มมากขึ้น และหนึ่งในจังหวัดที่คนจีนอยากมามากที่สุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับ นิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก Lonely Planet ได้โหวตให้เมืองเชียงใหม่ได้รับรางวัล แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2556 หรือ Best Destination for Culture Experience จากการจัดประกวด Lonely Planet Traveler Destination Awards 2013 และมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ได้รับรางวัลประเภท Destination Awards คือ ชุมชนบ้านแม่กำปอง ที่ได้รับรางวัล Best Home stay in Thailand และรางวัลยอดเยี่ยมด้านสปาในประเทศไทย คือ โอเอซีส สปา นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย( Thailand Tourism Awards) อีก 12 รางวัล และรางวัลเชิดชูเกียรติมัคคุเทศก์ดีเด่น 10 รางวัล จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงพร้อมทุกด้านสำหรับต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบนโยบายให้กรมการท่องเที่ยว ดำเนินโครงการอาสาสมัครอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เริ่มจากสรรหาคัดเลือกอาสาสมัครที่สามารถพูดภาษาจีนกลางได้ จำนวน 50 คน และนำอาสาสมัครเหล่านั้น มาอบรมติวเข้มเกี่ยวกับเชียงใหม่ทุกมิติ รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ได้เปิดตัวโครงการไปแล้ว ณ ย่านไนท์บาซาร์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โดยอาสาสมัครจะลงประจำพื้นที่ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจีน ตลอดจนเพื่อทำหน้าที่เป็นล่ามระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวกับนักท่องเที่ยว อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยต่อไป ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ นักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจ กลับไปบอกต่อคนรู้จักให้มาเที่ยวเมืองไทยอันจะเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจีนได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวที่ได้รับข้อมูลและคำแนะนำในการท่องเที่ยวจากอาสาสมัคร สามารถที่จะวางตัวและปฏิบัติตนในศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและประเพณีล้านนา สุดท้าย จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวม
สำหรับ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ที่อาสาสมัครจะประจำพื้นที่ เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดสวนดอกพระอารามหลวง วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง วัดบุปพาราม พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เวียงกุมกาม หอศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ปางช้างแม่สา น้ำพุร้อนสันกำแพง ตลาดวโรรส ถนนคนเดิน ไนท์บาซาร์ บ่อสร้าง ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย และถนนขายของที่ระลึกสันกำแพง เป็นต้น
 
4 พฤศจิกายน 2556 , 16:59 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนภัทร สวท. เชียงใหม่