คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงชื่อคัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม

  
     คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนมาก ร่วมลงชื่อคัดค้าน พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม พร้อมเตรียมยื่นรายชื่อในนามประชาคมชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเรียกร้องให้คว่ำร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนี้
คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนมาก ร่วมกันลงชื่อคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ซึ่งมีการตั้งโต๊ะลงชื่อบริเวณใต้ถุนอาคารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดเพจในเฟซบุ๊ค ชื่อ "ชาว มช.ร่วมแสดงจุดยืนคัดค้านการออก พรบ.นิรโทษกรรม" ซึ่งหลังจากเปิดได้เพียงวันเดียว มีอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าไปกดไลค์และแสดงความคิดเห็น กว่า 10,000 คน ซึ่งกระแสที่เกิดขึ้น ทำให้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัดสินใจเปิดเวทีให้ผู้ที่ต้องการแสดงจุดยืนได้ออกมาแสดงเจตนารมณ์ของตนเอง
ดร.ธีระ วิสิทธิ์พาณิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสนใจและตื่นตัวกับสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้น การแสดงออกทางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดี โดยนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าร่าง ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม จะสร้างมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องให้กับสังคมไทย ซึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่แสดงจุดยืนคัดค้านอย่างชัดเจน สำหรับรายชื่อที่รวบรวมได้ทั้งหมด ทางคณะ จะรวบรวมรายชื่อกับกลุ่มอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยที่มีการรวบรวมในนามประชาคมชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำไปยื่นให้กับนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับองค์กรภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงานในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้ส่งต่อไปยังสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเรียกร้องให้คว่ำร่าง พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนี้
 
4 พฤศจิกายน 2556 , 17:28 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กนกรัตน์ สวท. เชียงใหม่