สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้บริการออกใบขับขี่ให้นักท่องเที่ยว

  
     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรแก่ชาวต่างประเทศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เพื่อออกใบขับขี่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก และนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งได้ใช้บริการรถเช่าของภาคเอกชนในการเดินทางท่องเที่ยวหรือทัศนศึกษา และไม่ได้ปฏิบัติตามกฎจราจรซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุส่งผลต่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทั่วไป ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากนักท่องเที่ยวที่เช่ารถยังไม่มีใบขับขี่และไม่รู้กฎจราจรและการขับขี่ที่ถูกต้อง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงเปิดบริการอบรมความรู้กฎจราจรแก่ประชาชนผู้ขอรับใบขับขี่ใหม่ แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นจะทดสอบภาคทฤษฎีสอบข้อเขียน ( E-Exam ) และทดสอบภาคปฏิบัติ ( สอบขับรถ ) แล้วจึงให้ผู้ขอรับใบขับขี่ชำระค่าธรรมเนียมและรับใบขับขี่ตามลำดับ ที่ผ่านมามีประชาชนมาใช้บริการ 300-400 คนต่อวัน
ในส่วนของชาวต่างประเทศที่จะขอรับใบขับขี่ต้องแนบหลักฐาน ได้แก่ หนังสือเดินทางที่ยังไม่ขาดอายุ , หนังสือรับรองที่อยู่จากสถานทูต , สถานกงสุล , หรือสำนักตำรวจตรวจคนเข้าเมือง , ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมเงินค่าธรรมเนียมการขอรับใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดกรณีรถจักรยานยนต์ 1 ปี จำนวน 155 บาท รถยนต์ 1 ปี จำนวน 205 บาท สำหรับกรณีต่ออายุใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชนิด 5 ปี จำนวน 355 บาท และรถยนต์ 5 ปี จำนวน 605 บาท สำหรับชาวต่างประเทศที่มีใบขับขี่ระหว่างประเทศอยู่แล้วและยังไม่ขาดอายุก็สามารถใช้ขับรถได้เลยโดยไม่ต้องมาขอรับใบอนุญาตขับขี่ที่ประเทศไทยอีก ทั้งนี้ การออกใบขับขี่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จะใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 0410 และ 08 1721 7999
 
5 พฤศจิกายน 2556 , 09:13 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนภัทร สวท. เชียงใหม่