4 โครงการหลัก รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งสู่ความเป็นเชียงใหม่มหานคร

  
    หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริม 4 โครงการหลัก รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งสู่ความเป็นเชียงใหม่มหานคร เตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ในการประชุมคณะกรรมการการร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน มีตัวแทนภาครัฐ เอกชนร่วมประชุมจำนวนมาก นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่ที่มีนักลงทุนให้ความสนใจจากทั่วโลก โดยนักลงทุนที่เข้ามาติดต่อกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เกินกว่าครึ่งเป็นชาวจีน ที่มองเชียงใหม่ว่าเป็น Land Port และมองเชียงรายเป็น Gate Way เชียงใหม่ในอนาคตจะเป็นมหานครที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมรองรับ ทั้งสนามบินแห่งที่สอง รถไฟความเร็วสูง สถานีขนส่งทางบก ระบบโลจิสติกส์ การคมนาคมเชื่อมโยงภาคเหนือตอนบนทั้งหมดและประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะต้องเตรียมพร้อมทั้งบุคลากรและสาธารณูปโภครองรับเพื่อให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุด ต้องป้องกันสิ่งที่อาจจะมาทำลายความเป็นเชียงใหม่ ทั้งวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ประเพณีล้านนา ต้องกำหนดไว้แล้วว่าจะสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เกษตรแปรรูป และไม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมหนักที่จะทำลายสิ่งแวดล้อมให้เกิดมลพิษ โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่มี 4 โครงการหลัก คือ โครงการอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล จะทำให้เชียงใหม่เป็น Wellness City และ Medical Hub พัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเมืองคู่มิตร GMS ,AEC และการค้าชายแดน นอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่พำนักอาศัยของชาวญี่ปุ่น 2 แสนคน โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบ Long Stay ที่ได้มาตรฐานสากล
 
5 พฤศจิกายน 2556 , 14:43 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่