ตัวแทนองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 10 องค์กรเข้ายื่นหนังสือให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

  
    ตัวแทนองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 10 องค์กรเข้ายื่นหนังสือให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
ตัวแทนองค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วย สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ สมคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมนักดนตรี นักร้อง นักแสดงจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมผู้ค้ายานยนต์เชียงใหม่ ตัวแทนผู้ประกอบการรถโดยสารจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่าย OTOP เชียงใหม่ และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวยื่นหนังสือให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี ผ่านนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า ต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้า เศรษฐกิจกำลังดี อยากให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน และขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี และการทำงานของรัฐบาล โดยนายนพวงศ์ รัฐไผท ประธานเครือข่าย OTOP ล้านนา กล่าวว่า ขณะนี้เศรษฐกิจกำลังดีขึ้น แต่ต้องมาถูกทำลายเพราะความแตกแยกของประชาชน ร่างพระราชบัญญัติกฎหมายนิรโทษกรรมจะก่อให้เกิดความปรองดอง หากมีความสามัคคี ก็จะทำให้บรรยากาศบ้านเมืองดี เศรษฐกิจก็จะดีตามมา นอกจากนี้ยังมีตัวแทนสหกรณ์ลานนาสามล้อเครื่องจำกัด หรือผู้ขับขี่รถตุ๊กๆ ได้เดินทางมามอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี ผ่านนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวณิชานันทร์ ยงจิตร เลขานุการชมรมฯกล่าวว่า ทุกวันนี้ที่พวกตนมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ดี เพราะได้รับการวางรากฐานที่ดีตั้งแต่สมัยพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี และขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเพื่อสร้างความปรองดองให้คนในชาติ เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง
 
6 พฤศจิกายน 2556 , 13:50 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่