เครือข่ายพลเมืองเชียงใหม่ต้านคอรัปชั่น ยื่นหนังสือคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ผ่าน สว.

  
    เครือข่ายพลเมืองเชียงใหม่ต้านคอรัปชั่น ยื่นหนังสือคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ผ่านสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่มีแนวโน้มว่าที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภาจะไม่รับร่างดังกล่าว
เครือข่ายพลเมืองเชียงใหม่ต้านคอรัปชั่น และตัวแทนภาคธุรกิจสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายวิทยา ครองทรัพย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และบรรดาสมาชิก ได้รวมตัวกันตั้งโต๊ะล่ารายชื่อและแสดงสัญลักษณ์เป่านกหวีดเพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผ่านนายวัชระ ตันตรานนท์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ นายถาวร ลีนุตพงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการเงินการคลังการธนาคารและสถาบันการเงิน และนายสมัคร เชาวภานันท์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม โดยทางกลุ่มยืนยันไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเนื่องจากมีความไม่ถูกต้องหลายประการ จะส่งผลให้คดีที่เกี่ยวกับทุจริตคอรัปชั่นและคดีที่มีการกระทำผิดทางการเมืองต้องโมฆะไป ซึ่งจะส่งผลเสียในวงกว้าง โดยนายมนตรี วงศ์เกษม ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ากลุ่มของพวกตนตั้งโต๊ะล่ารายชื่อ โดยส่วนใหญ่เท่าที่สอบถามสถาชิกล้วนไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่กำลังส่งผลให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองในขณะนี้ ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจเสียหายตามมาด้วย ขณะที่นายวัชระ ตันตรานนท์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเรื่องไว้กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอวุฒิสภาต่อไป โดยจะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้จากการสอบถามเบื้องต้นสมาชิกวุฒิสภามีแนวโน้มจะไม่รับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ทั้งนี้หากที่ประชุมวุฒิสภาไม่รับร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ก็จะมีผลให้ยุติการพิจารณาชั่วคราว 180 วัน หลังจากนั้นหากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหยิบยกมาพิจารณาใหม่และมีมติรับร่างฉบับดังกล่าวก็จะมีการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมลงพระปรมาภิไธย บังคับใช้
 
6 พฤศจิกายน 2556 , 14:10 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่