ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมจะเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 นี้

  
     ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมระบุ ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมจะเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งจะมีความเห็นได้สองแนวทาง
นายสมัคร เชาว์ภานันท์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม เปิดเผยว่า วุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนายวรชัย เหมะ ที่ใช้การชุมนุมปี 2549 ซึ่งไม่เกี่ยวกับการไม่เอาผิดกับการทุจริตคอรัปชั่น เมื่อพิจารณาฉบับเดิมเสร็จ ก็มีฉบับที่สองตามมา ซึ่งคณะกรรมาธิการวุฒิสภาได้ให้ความเห็นไปหลายข้อ ทั้งนี้ตามข้อบังคับตามกฎหมาย หากกฎหมายใดผ่าน วาระที่สามของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก็จะส่งต่อมายังที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งวุฒิสภาจะต้องตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณา ซึ่งจะเป็นได้สองทางคือ หากที่ประชุมวุฒิสภารับร่างหลักการ ก็จะแต่งตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาพิจารณา และแปรญัตติ ส่วนกรณีไม่รับ ก็จะตกไปที่ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งต้องรออีก 180 วัน หากที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหยิบยกขึ้นมาพิจารณาและรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว นายกรัฐมนตรีก็จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมลงพระปรมาภิไธย ส่วนกรณีหากไม่รับร่างดังกล่าวก็ตกไป
ในวันนี้ (6 พ.ย.56) ที่ประชุมวิป คณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภาจะประชุม ซึ่งอาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการชุดใหม่เพื่อพิจารณา โดยการประชุมวุฒิสภาครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
 
6 พฤศจิกายน 2556 , 15:52 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่