การขอรับใบขับขี่สาธารณะต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรก่อน

  
    
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า การขอรับใบขับขี่สาธารณะต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรก่อน
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดแนวทางการออกและต่ออายุใบขับขี่รถสาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยผู้ขอและต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 2522 ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรก่อนจึงจะออกใบอนุญาตขับรถให้ได้
กรณี ที่ผู้ได้รับอนุญาตขับรถไปก่อนวันที่ 27 กันยายน 2556 ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากร หรือตรวจสอบแล้วแต่ได้รับแจ้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ไปชำระค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารราชการในการตรวจสอบประวัติอาชญากร นายทะเบียนจะมีหนังสือให้ผู้ขอไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการในการการตรวจสอบประวัติอาชญากร นายทะเบียนจะมีหนังสือให้ผู้ขอไปยื่นชำระค่าธรรมเนียม รายละ 100 บาท ณ สถานีตำรวจหรือพิสูจน์หลักฐานจังหวัด หรือกองทะเบียนประวัติอาชญากรแล้วแต่กรณี หากผลปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ นายทะเบียนจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที
 
6 พฤศจิกายน 2556 , 16:02 น. , อ่าน 1273  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่