กสทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ NBTC Campus Tour 2013

  
    
กสทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ NBTC Campus Tour 2013 หัวข้อ Cyber Security : คิด ก่อน คลิก “รู้ทัน มหันตภัยปลายนิ้ว” เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ในภาคเหนือเกี่ยวกับการสื่อสารยุคดิจิตอลและรู้เท่าทันภัยจากเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ใกล้ตัว
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานเปิดโครงการNBTC Campus Tour 2013 หัวข้อ Cyber Security : คิด ก่อน คลิก “รู้ทัน มหันตภัยปลายนิ้ว” ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในยุคดิจิตอล ทั้งการสื่อสาร การกระจายเสียง โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และประชาชน พร้อมแนะนำแนวทางการป้องกันตัวเองและคนใกล้ชิดให้ความรู้เท่าทันถึงภัยในยุคดิจิตอล ประธาน กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมพร้อม ให้ความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการก้าวเข้าสู่ยุค 3G – 4G อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการรู้เท่าทันสื่อยุคใหม่ที่มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารไร้สาย ทีวีดิจิตอลอันทันสมัย วิทยุชุมชน การสื่อข้อมูลผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆ การจัดสรรคลื่นความถี่ทั้งในวิทยุและกิจการโทรคมนาคม การใช้โซเชียลมีเดียและโลกออนไลน์อย่างเข้าใจ การพัฒนาสู่ 4G ในอนาคต เพราะหากได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างชาญฉลาด
ภายในงาน มีการบรรยาย หัวข้อ มหันตภัยปลายนิ้ว ภัยร้ายที่ต้องระวัง การเสวนา รู้ทันมหันตภัยปลายนิ้ว การบรรยายหัวข้อ ทำไม อะไร ยังไง ดิจิตอลทีวี และปิดท้ายด้วยการบรรยายหัวข้อ 3G DD กับ Technology ถัดไป นอกจากนี้สำนักงาน กสทช. ยังคงเตรียมเดินสายอีก 2 แห่ง ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และสุดท้ายที่ภาคใต้ วันที่ 21 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
6 พฤศจิกายน 2556 , 16:14 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่