คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฟังธรรมคุ้มหลวง เทศน์มหาชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

  
    คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฟังธรรมคุ้มหลวง เทศน์มหาชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟังธรรมคุ้มหลวง เทศน์มหาชาติ ณ คุ้มหลวงหอคำ หรือทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เดิม ทั้งนี้พระเดชพระคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานเทศมหาชาติล้านนาบูชามหาราช เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกและพิธีวางศิลาฤกษ์ หอคำ คุ้มหลวงเวียงแก้ว พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ณ คุ้มหลวงข่วงหลวงเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556 โดยมีการบรรยายธรรมเรื่องทานบารมี ประกอบพิธีทักษิณานุปทานถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก นิทรรศการทานบารมีเวสสันดรชาดก ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ หอคำ คุ้มหลวงเวียงแก้ว เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ และพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล โดยจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีล้านนาเนื่องในเทศกาลยี่เป็ง บนพื้นที่เป็นศูนย์กลางทางจิตใจของชาวเชียงใหม่ การเทศน์มหาชาติ หรือ เทศนาเวสสันดรชาดก เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณ กัณฑ์ที่ 1-13 เรียงตามลำดับประกอบด้วย ทศพร หิมพานต์ ทานกัณฑ์ วนประเวศน์ ชูชก จุลพน มหาพน กุมาร มัทรี สักกบรรพ มหาราช ฉกษัตริย์ และนครกัณฑ์ เชื่อว่าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ ๑๓ กัณฑ์ จบภายในวันเดียว ผู้นั้นก็จะได้รับอานิสงส์ ๕ ประการ คือ จะได้เกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร จะไม่ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต จะเป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรี และความสุข จะได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา
 
7 พฤศจิกายน 2556 , 16:31 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่