ธอส.จัดกิจกรรม CSR 60 ปี ธอส.คืนสุขสู่ชุมชน ฟื้นฟูโรงเรียน สร้างบ้าน สานบุญ

  
    ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดกิจกรรม CSR 60 ปี ธอส.คืนสุขสู่ชุมชน มอบเงินกว่าสองล้านบาทเพื่อสร้างอาคารเรียน ฟื้นฟู เพื่อเป็นแหล่งหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีส่งมอบอาคารเรียนและทำบุญถวายภัตตาหารเพล ในกิจกรรม “บวร”บ-ว-ร ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ โรงเรียนวัดดอนจั่น ฉลอง 60 ปี การจัดกิจกรรม CSR ครบทุกมิติใน กิจกรรม 60 ปี ธอส.คืนสุขสู่ชุมชน ฟื้นฟูโรงเรียน สร้างบ้าน สานบุญ ภายใต้แนวคิด บวรพัฒนา บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเด็กและผู้สูงอายุที่ยากไร้ในชุมชนวัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสด้านที่อยู่อาศัย ส่งเสริมการศึกษา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พัฒนาสังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในปัจจุบันสังคมไทยเป็นที่ยอมรับว่าสถาบันครอบครัวหรือบ้าน วัด โรงเรียนเป็นสถาบันหลักในการกล่อมเกลาสร้างความรู้ สร้างเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ แต่อย่างไรก็ตามภายใต้การเจริญเติบโตและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทำให้ในปัจจุบันการทำหน้าที่ บ้าน วัดโรงเรียน ถูกจำกัดให้เหลือน้อยลง รวมถึงการเข้าถึงของระบบข้อมูลสารอย่างรวดเร็วโดยไม่ผ่านกลั่นกรอง จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ในการนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้สนับสนุนงบประมาณ 2 ล้าน 5 แสนบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนวัดดอนจั่นเป็นอาคารสองชั้นขนาด 15 ห้องเรียน เพื่อเป็นแหล่งหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ กิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การส่งเสริมการศึกษา การเพิ่มโอกาสส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กิจกรรมพัฒนาสังคม ชุมชนให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสโครงการดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร (CSR) ครบทุกมิติ ทั้งทางด้านของการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างโอกาสทางด้านที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกด้วย
 
7 พฤศจิกายน 2556 , 16:45 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่