เทศบาลนครเชียงใหม่ ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้อนรับเทศกาลยี่เป็ง

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารสูงและผู้ประสบภัยทางน้ำ เตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้อนรับเทศกาลยี่เป็ง
ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารสูงและผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งจากเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวประจำปี 2556 การฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ได้สมมติสถานการณ์การเกิดเหตุแผ่นดินไหว เหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และเหตุการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุ รวมทั้งควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งผลจากการฝึกพบว่าหน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่เตรียมไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครเชียงใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2556 นางศุภรัศมิ์ จันทร์ต๊ะธง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า การเตรียมแผนครั้งนี้เทศบาลมีความพร้อม สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อยามเกิดภัย เป็นการเตรียมความพร้อม และเมื่อเกิดภัยก็สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เตรียมแนวทางปฏิบัติหลายๆ ด้านเพื่อรองรับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การจัดรถยนต์ดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ออกประจำตามจุดต่างๆ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย หรือการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชน ในการเฝ้าระวังอันตรายจากการเล่นประทัด ดอกไม้เพลิง และการปล่อยโคมลอย เพื่อรับสถานการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
 
7 พฤศจิกายน 2556 , 17:11 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่