ระวังโรคที่มากับฤดูหนาว ขณะเดียวกันตามภูเขายอดดอยประชาชนมักผิงไฟหรือใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้แก้ส ระวังขาดอากาศหายใจ

  
    รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เตือน ระวังโรคที่มากับฤดูหนาว ขณะเดียวกันตามภูเขายอดดอยประชาชนมักผิงไฟหรือใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้แก้ส ระวังขาดอากาศหายใจ ต้องจัดให้มีระบายอากาศด้วย
ดร.ทันตแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว อากาศที่หนาวเย็น เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรค เชื้อไวรัสต่าง ๆ ที่สามารถอยู่ได้นานกว่าปกติ เนื่องจากอากาศหนาวเย็น คนมักนิยมอยู่ในห้องที่ปิดไม่มีการถ่ายเทของอากาศ โรคที่ต้องระวังโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม เป็นต้น ขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวนมาก มีโอกาสที่จะมีไวรัสข้ามสายพันธุ์ จากต่างแดนเข้ามาระบาดได้ ควรป้องกันตัวเอง ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดการแพร่ระบาด ขณะที่ตามภูเขา ยอดดอย ประชาชนมักนิยมผิงไฟ อาจจะเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เกิดเป็นประจำทุกปี ขณะเดียวกันยังเฝ้าจับตาผู้ที่ไปแสวงบุญที่กลับมา หากไม่สบายต้องติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งผลการตรวจเข้าห้อง Lab เพื่อควบคุมได้ทันการณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าได้มีการประสานไปยังนายอำเภอให้ตรวจสอบโรงแรม ที่พักตามดอยต่าง ๆ ที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้แก้ส ต้องมีการระบายอากาศที่ดี หรือติดพัดลมระบายอากาศ เนื่องจากแก้สต้องใช้ออกซิเจนในการหุงต้ม ผู้ที่อาบน้ำอาจจะขาดอากาศหายใจเสียชีวิตได้ ขณะเดียวกันให้ระวังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะอาจจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ด้วย กรณีเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายให้โทรศัพท์ที่สายด่วน 191 ซึ่งจะเชื่อมโยงไปที่สายด่วน 1669 พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัย
 
7 พฤศจิกายน 2556 , 18:03 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่