เครือข่ายกลุ่มคนสวนดอกรวมพลังคัดค้านการร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

  
    เครือข่ายกลุ่มคนสวนดอกและคณาจารย์นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมพลังคัดค้านการร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ณ บริเวณด้านหน้าสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กลุ่มเครือข่ายประชาคมสวนดอกได้มีการแสดงพลังคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม บริเวณด้านหน้าพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มคณาจารย์และนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ได้เริ่มกิจกรรมการร้องเพลงชาติ และแจกกระดาษพิมพ์ข้อความคำว่า “คัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม” แจกจ่ายให้กับผู้ที่ร่วมคัดค้านการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากเช่นกัน โดยต้องการคัดค้านพระราชบัญญัติดังกล่าว ขณะที่รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อานนท์ โชติรจนิรมิต กล่าวว่า กลุ่มบุคคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ไม่ยอมรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ขอเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาถอนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมออกจากการพิจารณาอย่างเด็ดขาด และจะต้องไม่นำร่างพระราชบัญญัติที่มีลักษณะดังกล่าวมาพิจารณาซ้ำอีกในอนาคต ในการนี้เครือข่ายกลุ่มคนสวนดอกและคณาจารย์นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ไว้อาลัยเป็นเวลา 30 วินาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน
 
8 พฤศจิกายน 2556 , 13:40 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่