ความไม่สงบทางการเมืองยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ

  
    รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุ ความไม่สงบทางการเมืองยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ และคาดว่าจะสามารถคลี่คลายได้
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมว่า เป็นความตั้งใจของผู้เสนอร่างให้เกิดการให้อภัยซึ่งกันและกันอย่างจริงจัง แต่ก็เกิดการขัดแย้งครั้งใหญ่ ขอให้วางใจว่าจะไม่มีการหยิบยกร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมาพิจารณาอีก ส่วนความขัดแย้งทางเมือง อาจจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวบ้าง หากทำความเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว เชื่อว่าผลกระทบจะน้อยมาก ทั้งนี้บ้านเมืองอยู่ในระบอบประชาธิปไตย การชุมนุมโดยสงบ การแสดงออกทางความคิดเป็นสิทธิอันชอบธรรม ตราบใดที่ยังไม่มีการกระทบกระทั่งที่รุนแรง ทั่วโลกก็ยังไม่มองภาพพจน์ประเทศไทยเสียหาย ทั้งนี้เห็นว่าน่าจะคลี่คลายและหันหน้าเข้าหากันได้ ในส่วนของต่างประเทศนั้นก็มีหลายประเทศซักถามเข้ามา ซึ่งก็ได้ชี้แจงไปแล้ว เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ส่วนเศรษฐกิจของประเทศนั้น เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงสองเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่สี่ของปี เป็นช่วงต้นปีงบประมาณใหม่ ยังใช้จ่ายเงินที่ตกค้างจากปีงบประมาณที่แล้ว เพราะฉะนั้นไตรมาสที่สี่ของปีปฏิทินเป็นไตรมาสที่สำคัญ ได้มีการประชุมส่วนราชการทุกฝ่ายที่จะได้ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐให้เป็นอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ก็จะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจพอสมควร ในขณะเดียวกันเป็นช่วงที่พ้นฤดูฝนแล้วก็การท่องเที่ยวก็จะได้รับผลบวกได้ บรรยากาศในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญ ในปี 2557 ประเทศไทยมีแผน ในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะดำเนินการ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ ได้วางแผนให้มีประสิทธิภาพดีมากขึ้น ที่สำคัญก็คือเรื่องความสบายใจความมั่นใจของภาคเอกชนที่จะลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการขยายกำลังการผลิตและก็รวมทั้งผู้บริโภคต่างๆที่จะได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน สถาบันการเงินมีการพิจารณาสินเชื่อต่างๆด้วยความรอบคอบ ดังนั้นการที่ทุกคนได้สามารถใช้ชีวิตต่างๆเป็นปกติก็เป็นส่วนสำคัญด้วย
 
8 พฤศจิกายน 2556 , 17:00 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่