สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ เตือนประชาชนระวังโรคที่มากับอากาศหนาว

  
     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ เตือนประชาชนระวัง 6 โรคที่มากับอากาศหนาว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
นายแพทย์วิทยา หลิวเสรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้สภาพอากาศของประเทศไทยหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในภาคเหนือ หลายพื้นที่มีอุณหภูมิลดลง อากาศเริ่มหนาวเย็น ทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะการเจ็บป่วยจาก 6 โรคที่พบบ่อยในช่วงอากาศหนาวเย็น ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด อีสุกอีใส มือเท้าปาก และอุจจาระร่วง โดยมักพบในกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ได้แก่ กลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง เป็นต้น หากร่างกายปรับสภาพไม่ทันก็อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ เนื่องจาก มีภูมิต้านทานโรคต่ำ จะเจ็บป่วยง่าย เมื่อป่วยแล้ว อาการมักรุนแรงกว่าคนทั่วไป ทั้งนี้ สาเหตุส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อไวรัส ซึ่งชอบอากาศหนาวเย็น โรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด หัดเยอรมัน อีสุกอีใส เป็นโรคที่ติดต่อกันได้จากการไอ จาม และอาจติดจากการใช้ภาชนะ และสิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า แต่หากมีอาการไอมากขึ้นหรือมีไข้สูงนานเกิน 3 วัน ควรพบแพทย์ โดยเฉพาะเด็กเล็กหากหายใจเร็ว หอบ หรือหายใจแรงจนชายโครงบุ๋ม หรือหายใจมีเสียงดัง ควรพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา เพราะอาจเกิดโรคแทรกซ้อนที่สำคัญ คือ โรคปอดบวม อาจเสียชีวิตได้ ดังนั้น เพื่อการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าว จึงแนะนำประชาชนระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ จะสามารถป้องกันโรคได้ทุกชนิด ระวังการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยสวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่ดื่มสุราเพื่อแก้หนาว เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะกดประสาท ทำให้มีอาการง่วงซึมเร็ว และอาจหมดสติโดยไม่รู้ตัว หากมีโรคประจำตัวที่จะทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ ไม่นอนในที่โล่งแจ้งลมโกรก เพราะอากาศที่หนาวเย็นจะทำให้เส้นเลือดหดตัว การไหลเวียนของโลหิตช้าลง ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน หัวใจต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย อาจส่งผลให้เกิดอาการช็อกจนเสียชีวิตได้ ไม่ผิงไฟในที่อับอากาศ ไม่นำเด็กเล็กเข้าใกล้ควันไฟและควรห่มผ้าคลุมศีรษะเด็กอ่อนด้วย
 
10 พฤศจิกายน 2556 , 13:53 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่