เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมแนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วงประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2556

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมแนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วงประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2556 พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเกี่ยวกับประทัด ดอกไม้เพลิง และโคมไฟ
ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2556 เทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2556 โดยได้เตรียมการและมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้านการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงงานดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ คือ จัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีดับเพลิง 7 หน่วย จำนวน 135 คน จัดรถดับเพลิงอาคาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. ใน 9 จุด ได้แก่ โรงพยาบาลเทศบาล จุดแขวง 1 จุดตรอกเล่าโจ๊ว จุดสี่แยกแสงตะวัน จุดถนนนิมมานเหมินทร์ จุดถนนช้างคลาน จุดสามแยกสันกู่เหล็ก และขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อีก 2 จุด ได้แก่ จุดถนนเชียงใหม่-ลำปาง ใกล้กับห้างโลตัส คำเที่ยง และจุดสะพาน ร.9 ฝั่งตะวันออก ถนนรัตนโกสินทร์ จัดรถยนต์ตรวจการ อีก 6 คัน ติดตั้งเครื่องดับเพลิงเคมี คันละ 5 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดเรือดับเพลิง 1 ลำ เรือยนต์ท้องแบน 3 ลำ ติดตั้งห่วงยางสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผูกเชือกไว้ตลอดแนวสองฝั่งลำน้ำปิง บริเวณจัดงานหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมืออำเภอเมืองเชียงใหม่ งดออกใบอนุญาตให้ขายประทัดและดอกไม้เพลิงแก่ร้านค้าต่างๆ ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจจับร้านค้าต่างๆ ที่จำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิง ระหว่างงานยี่เป็ง ขอความร่วมมือโรงแรม สถานบันเทิงต่างๆ งดปล่อยโคมไฟ ในการแสดงต่างๆ และยังได้ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนอาคารสูง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา
 
10 พฤศจิกายน 2556 , 15:09 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่