งานมหกรรมการเงิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประสบผลสำเร็จ

  
     งานมหกรรมการเงิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 8 MONEY EXPO Chiang Mai 2013 ประสบผลสำเร็จ มียอดธุรกรรมการเงินถึง 17,000 ล้านบาท ภายใน 3 วัน สินเชื่อบ้านมีผู้ให้ความสนใจเป็นอันดับหนึ่ง
นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 (Money Expo Chiang Mai 2013) ที่จัดระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2556 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภายใต้แนวคิด สีสันแห่งเงินตรา : Money Carnival โดยกล่าวว่า งานดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สร้างสถิติใหม่ 3 วัน มียอดการทำธุรกรรมการเงินสูงถึง 17,000 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 8 ปี จากผู้สมัครใช้บริการทางการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน ทั้งธนาคาร บริษัทการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทผู้ค้าทองคำ/โกลด์ฟิวเจอร์ส และบริษัทประกันชีวิต/ประกันภัยรวม 27,500 ราย มีผู้เข้าชมงานกว่า 90,000 คน มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา
สำหรับ บริการทางการเงินที่มีผู้สมัครใช้บริการมากที่สุด คือ สินเชื่อบ้าน มีผู้สมัครใช้บริการ 5,000 ราย วงเงินสินเชื่อกว่า 12,700 ล้านบาท จากโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยต่ำจูงใจ ได้วงเงินสินเชื่อสูง จากธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมงาน การอนุมัติที่รวดเร็ว และระยะเวลาการผ่อนที่ยาวขึ้น สินเชื่อที่ได้รับความสนใจอันดับ 2 คือ สินเชื่อ SMEs มีผู้สมัครใช้บริการรวมวงเงินสินเชื่อกว่า 2,000 ล้านบาท มีทั้งสินเชื่อเพื่อการหมุนเวียนในธุรกิจ สินเชื่อเพื่อขยายกิจการ และสินเชื่อเพื่อการลงทุนใหม่ๆ จากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเชียงใหม่และภาคเหนือ ที่ยังคงมีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลายล้านคน ส่วนสินเชื่ออื่นที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน เช่น สินเชื่อบุคคล มียอดเงินรวมกว่า 270 ล้านบาท สินเชื่อบัตรเครดิต มีผู้สมัครกว่า 8,300 ราย ผลิตภัณฑ์ด้านการออมการลงทุน ก็มีผู้ให้ความสนใจสูง ส่งผลให้ยอดบัญชีเงินฝากใหม่ดอกเบี้ยสูงมียอดเงินกว่า 600 ล้านบาท การลงทุนในกองทุนรวมกว่า 380 ล้านบาท และมีผู้สมัครเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหุ้น อนุพันธ์ และโกลด์ฟิวเจอร์ส อีกกว่า 2,300 ราย
ความต้องการสินเชื่อในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนกระแสเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมที่กำลังซบเซา เป็นผลมาจากการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ มีนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติไปเยือนเชียงใหม่สูงถึง 7.65 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 17.7 รวมถึงการขยายตัวของห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่เปิดเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ห้างใหญ่ที่สุดที่เปิดใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2556 คือ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และกำลังจะเปิดใหม่อีกในเดือนธันวาคม 2556 คือ ห้างเมยา ใกล้ถนนนิมมานเหมินทร์
 
11 พฤศจิกายน 2556 , 12:10 น. , อ่าน 1250  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่