กลุ่มเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน จุดผางปะตี๊ดส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปีที่ 2

  
     กลุ่มเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ เตรียมจัดงานยี่เป็ง ประจำปี 2556 จุดผางปะตี๊ดส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปีที่ 2 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมเดือนยี่เป็งและเพื่อรักษาเมืองเชียงใหม่
นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ตัวแทนเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ กล่าวว่า เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรม จุดผางปะตี๊ดส่องฟ้า ฮักษาเมือง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ปีนี้ จัดเป็นปีที่ 2 กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. จะมีการสาธิตการทำซุ้มประตูป่า บริเวณลานด้านหน้าและด้านข้างพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา โดยเครือข่ายนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และมีการจุดโคมลอย(ว่าวฮม) การทำกระทงสาย กระทงใบตอง การทำโคมหูกระต่าย จากครูภูมิปัญญาชุมชนและนักเรียนในเขตเมือง พร้อมทั้ง จะมีการเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวประชาชนได้ร่วมหยอดผางปะตี๊ดด้วย ในเวลา 17.00 น. จะมีการเทศน์อานิสงค์ผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมืองและปู่จาจะต๋าคนโดยการจุดผางปะตี๊ดตามอายุ ตามความเชื่อของชาวล้านนา และเวลา 19.00 น. จะมีการจุดผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมืองพร้อมกันในพื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่ 4 แจ่ง 4 ประตูเมือง
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ และสามารถร่วมบริจาคผางปะตี๊ดสำหรับใช้จุดได้ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ ข่วงพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา(ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เชียงใหม่) ปีนี้ คาดว่า จะมีการจุดผางปะตี๊ด รอบคูเมืองเชียงใหม่ ไม่ต่ำกว่า 40,000 อัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่มีการจุดผางปะติ๊ด ประมาณ 35,000 อัน
 
11 พฤศจิกายน 2556 , 14:07 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่